Main menu

Istraživanja domaćih autora

Za specijalizante kirurških struka

Osnovno o palijativnoj skrbi u kirurškom okruženju

Referentna kartica za kliničku palijativu

SPICT vodič za prepoznavanje potrebe za palijativnom skrbi (format A4)

Image result for NACIONALNE SMJERNICE ZA RADIZVANBOLNIČKE I BOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBES PACIJENTIMA KOJIM JE POTREBNA PALIJATIVNA SKRB

Nacionalne smjernice za palijativu u hitnim službama

Surgical Palliative Care: A Resident's Guide

Alati za predviđanje smrtnosti nakon kardiopulmonalnog aresta u bolnici

 

Neurološka palijativa

 

Palijativna skrb za oboljele od neuromuskularnih bolesti – Neurologia Croatica
E. Bilić


Neurodegenerativne bolesti i palijativna medicina – Neurologia Croatica
N. Klepac

 

Dijagnostičke i terapijske smjernice u liječenju amiotrofične lateralne skleroze (ALS)

Ervina Bilič, Dubravka Jurenič, Marija Žagar, Davorka Vranješ
Demencija i palijativna skrb – Neurologia Croatica
N. Mimica


Palijativna skrb kod cerebrovaskularnih bolesti – Neurologia Croatica
Z. Poljaković


Palijativna skrb za bolesnike s epilepsijom – Neurologia Croatica
S. Hajnšek, Ž. Petelin, S. Nanković, J. Dumančić


Uloga palijativne medicine u multiploj sklerozi – Neurologia Croatica
I. Adamec, M. Habek, I. Zadro


Pristup bolesniku s neuropatskom boli u palijativnoj medicini – Neurologia Croatica
D. Petravić, D. Mahović, B. Ribarić


Socijalni rad u palijativnoj skrbi neuroloških bolesnika – Neurologia Croatica
V. Ivanković, A. Mikulić, N. Pavlović Cvetkov

 

Psihološka procjena neurološkog bolesnika u palijativnoj medicini – Neurologia Croatica
L. Brajković, M. Braš, V. Đorđević

 

Komunikacija s neurološkim bolesnikom – Neurologia Croatica
V. Đorđević, M. Braš, V. Milunović, L. Brajković

 

O komuniciranju

Sindik, Joško; Vučković Matić, Marina. Komuniciranje u zdravstvu. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 2016

sunnyleonesexvideo
 

<